Predmety z vystúpení

Biletin a propagačné materiály
KýčerKýčerKýčer
Gazdovský dvor (mapa)
Gazdovský dvor (viacjazyčná verzia)
Gazdovský dvor (bržúra)

Pamätné predmety z vystúpení

KýčerKýčerKýčerKýčerKýčerKýčerKýčerKýčerKýčerKýčerKýčerKýčerKýčerKýčer

Pamätné odznaky z vystúpení

KýčerKýčerKýčerKýčerKýčerKýčerKýčerKýčerKýčerKýčerKýčerKýčerKýčerKýčer