Členovia

FS KÝČER (terajší členovia)

Belanský Ján

(organizačný vedúci)

Viselka Jaroslav

(umelecký vedúci)

Ing. Pražienka Dušan

(hudba)

Mg. Michalička Pavol

(hudba)

Bukovčan Vladimír

(hudba)

Osuský Ján

(hudba)

Kubečka Štefan

(spev a tanec)

Kadlečík Miroslav

(spev a tanec)

Moravec Peter

(spev a tanec)

Bača Ľubomítr

(spev a tanec)

Mizerák Ján

(spev a tanec)

Omasta Jaroslav

(spev a tanec)

Živicová Elena

(spev a tanec)

Kubečková Alžbeta

(spev a tanec)

Viselková Danka

(spev a tanec)

Kubečková Zdenka

(spev a tanec)

Belanská Alžbeta

(spev a tanec)

Holičová Zdenka

(spev a tanec)

Prenerová Hana

(spev a tanec)

Plevová Emília

(spev a tanec)

Moravcová Jana

(spev a tanec)

Poláková Adriana

(spev a tanec)

Mittáková Silvia

(spev a tanec)

Majtán Ján

(spev a tanec)

Babinec Martin

(spev a tanec)

Mareček Pavol

(spev a tanec)

Mičková Jana

(spev a tanec)

Majtánová Alexandra

(spev a tanec)

Zakladajúci členovia folklórnej skupiny Kýčer (február 1978)
Mordia Pavol Vedúci
Pražienka Dušan Heligónka
Mareček Pavol Trúbka
Horniak Stanislav Klarinet
Holič Štefan
Kubečka Štefan
Belanský Ján
Černák Ján
Vachulová Zuzana
Kubečková Alžbeta
Belanská Alžbeta
Horniaková Anna
Holičová Alžbeta
Holičová Jana