História

Korene folklórnej skupiny Kýčer siahajú do roku 1950, kedy skupina nadšencov založila súbor, ktorý svoj názov dostal podľa troch vŕškov týčiacich sa nad Turou Lúkou. Spočiatku ho tvorila len tanečná skupina, ktorú sprevádzal harmonikár a až neskôr sa k nej pridala aj ľudová hudba Samka Dudíka. Po vzniku folklórneho súboru Kopaničiar v roku 1955 väčšia časť tanečníkov, ako aj muzikanti prestúpili do Myjavy. Napriek tomu sa Kýčer nerozpadol, ale transformoval sa do folklórnej skupiny a založil novú hudobnú kapelu v obsadení heligónka, trúbka, klarinet. V roku 1977 sa Kýčer rozrástol o nových ľudí a postupne vyprofiloval na kvalitnú dedinskú folklórnu skupinu. Jej umeleckým vedúcim je Jaroslav Viselka a organizačným vedúcim Ján Belanský. Folklórna skupina Kýčer je pravidelným účastníkom folklórnych festivalov vo Východnej, v Detve a na Myjave, pričom vo svojich vystúpeniach spracováva tradičné tance, piesne, hudbu a zvykoslovie kopaničiarskeho kraja.