Kontakt

Organizačný vedúciBelanský Ján – organizačný vedúci
907 03, Turá Lúka 178
0908 528 563
034 621 2531

Umelecký vedúciViselka Jaroslav – umelecký vedúci
Bradáčová 16
907 01, Myjava
0911 184 108

HudbaBukovčan Vladimír – hudba
916 16, Krajné 100
0948 070 080
bukovcanvlado@seznam.cz