O Folklórnej skupine

Folklórna skupina Kýčer dostala názov podľa vŕšku, týčiaceho sa nad Turou Lúkou. Od svojho vzniku v roku 1950 sa skupina snaží verne zachovávať zvyky, piesne a tance z Turej Lúky a okolia.Materiál na jednotlivé programy zberali a zaznamenávali priamo na Turej Lúke a okolitých kopaniciach od pamätníkov, ľudových spevákov a tanečníkov.

Vždy sa kladie veľký dôraz na originalitu krojov, krojových súčiastok, nástrojov a rekvizít využívaných v jednotlivých programoch.Špecifikáciou folklórnej skupiny je vekové zloženie členov od 20 do 80 rokov. Počet členov skupiny je v dnešnom období 28. Hudba folklórnej skupiny v zložení heligónka, trúbka a klarinet patrí nielen na Myjavsku k najoriginálnejším. V repertoári folklórnej skupiny nájdeme rôzne ľudové zvyky – pracovné – pásmo o lisovaní oleja ZÁBOJE, ale i sviatočné DUCHNÁRI, svadba na kopaniciach.