Za 1. miesto a zodpovednú prípravu patrí všetkým zainteresovaným veľké poďakovanie.

Zverejnil bukovcanvlado, začlenené do skupiny Oznamy.

Dňa: December 10, 2008, 10:42 pm | Comments Off on Vzorná reprezentácia okresu Myjava na krajskej súťaži FS vo Valaskej Belej